Et nytt Agora

Ser vi skogen for bare trær? Veivalg i psykisk helsetjeneste

Hvor er de psykiske helsetjenestene på vei, og hvordan kan fremtidens se ut? Kan man få til en økonomisk og kvalitetsmessig bærekraftig helsetjeneste for personer med psykiske plager, som både brukere og ansatte er fornøyde med?

IAPs Agoraseminar er tilbake i ny drakt! Rebellkveld arrangeres for første gang kvelden 1. mars. Kvelden er åpen for medlemmer av IAP. Du kan melde deg inn i IAP samtidig som du melder deg på seminaret. Fredag 2. mars inviterer vi til heldagsseminar på Nasjonalbiblioteket. Hovedforeleser er Peter Kindermann, professor i klinisk psykologi og tidligere leder av den britiske psykologforeningen. Seminardagen er åpen for alle psykologer.